Hieronder vind je enkele nuttige documenten, die je nodig kan hebben als sportschutter :

Transportdocument Indoor Training

* Aanvraagformulier voorlopige licentie

* Aanvraagformulier definitieve licentie

Formulier Model 9

* Formulier medisch attest

* Aanvraagformulier nieuw sportschuttersboekje

* Aanvraagformulier hernieuwing licentie

* Aanvraagformulier jaarlijkse validering licentie

* Aanvraagformulier duplicaat licentie

* Aanvraagformulier adreswijziging

* Formulier uitlening wapens

Deze en andere documenten vind je ook terug op de website www.sportschieten.be

Ook op de website van je provincie vind je heel wat formulieren terug (bv. aanvraag Europse Vuurwapenpas, aanvraag model 4, medisch attest provincie, enz. ...)

Kijk zeker altijd even op de website van VSK en/of de Provincie om na te gaan of je het meest recente document hebt gevonden.